ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพระราชทานธงชาติไทย
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มตาย
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
การทำความสะอาด และฆ่าเชื้อถังเก็บน้ำใส
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
มอบชุดเสื้อผ้าให้นักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
มอบเจลล้างมือ และชุดตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีน จากศูนย์สาธารณสุข 46 (กันตารัติอุทิศ)
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
เขตลาดกระบังซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนชำรุดบริเวณทางเข้าโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนวัดขุมทอง
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
ติดตามผล และให้กำลังใจการฝึกว่ายน้ำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
มอบกล่องใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน พร้อมนาฬิกา
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ผ่านเกณฑ์ ในระดับ “ดีมาก” ประกวดโครงการโรงเรียน ปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
การพิจารณางบประมาณประจำปี งบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
แห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวาย ณ วัดขุมทอง เขตลาดกระบัง
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
โรงเรียน ปลอดกัญชงหรือกัญชา
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65
ศูนย์การเรียนรู้สุวรรณนิธิ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 65