ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
#ประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 66 โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร นำโดย นายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านใน
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ทั้งในด้านสถานที่ ด้านออกร้าน
ด้านของรางวัล และด้านการมอบทุน เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมผ่านไปได้
ด้วยดี บรรลุวัตประสงค์ทุกประการ ทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับการ
สนับสนุนที่ดีแบบในโอกาสต่อไป
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 84 ครั้ง