ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเจลล้างมือ และชุดตรวจ ATK
#ประชาสัมพันธ์
2 ก.ย. 65 โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ได้รับการอนุเคราะห์ และสนับสนุนชุดตรวจ ATK
จำนวน 300 ชุด โดย คุณสมบูรณ์ ยิ่งเจริญ ตัวแทนทุนนิธิเพื่อนและ
ญาติครูสมบูรณ์ที่มอบ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการมอบชุดตรวจ
ให้กับนักเรียน โดยนายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 42 ครั้ง