ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบชุดเสื้อผ้าให้นักเรียน
#ประชาสัมพันธ์
2 ก.ย. 65 โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ได้รับการอนุเคราะห์ และสนับสนุนเสื้อผ้าลำลอง
จากบริษัท Mc ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการมอบเสื้อผ้าให้กับ
นักเรียน โดยนายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นอย่างสูงที่ได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุน

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 39 ครั้ง