ข่าวประชาสัมพันธ์
เขตลาดกระบังซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนชำรุดบริเวณทางเข้าโรงเรียน
#ประชาสัมพันธ์
25 ส.ค. 65 โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร นำโดยนายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบพระคุณ
นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมาย
เจ้าหน้าที่มาปรับปรุงบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 45 ครั้ง