ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียน
#ประชาสัมพันธ์
19 ส.ค. 65 โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจัดสรรหมวกกันน็อคจำนวน 51 ใบ
จากกรุงเทพมหานคร นำโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ทังนี้ทางโรงเรียน
ได้ดำเนินการมอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนโดยนายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้รถจักรยานยนต์และถนนด้วยความปลอดภัย

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 73 ครั้ง