ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนวัดขุมทอง
#ประชาสัมพันธ์
18 ส.ค. 65 โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 4 กิจกรรม
1.วันวิชาการ 2.สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 3.วันภาษาไทย 4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ โดยมี นายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์ เป็นประธานใน
พิธีเปิด ทั้งนี้กิจกรรมดำเนินตามวัตถุประสงค์นักเรียนได้รับความรู้
และความสนุกสนาน
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 77 ครั้ง