ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามผล และให้กำลังใจการฝึกว่ายน้ำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
#ประชาสัมพันธ์
25 ก.ค. 65 โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร นำโดยนายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้ติดตามผล และให้กำลังใจ คุณครูที่ได้ผู้ควบคุม และ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ทำการฝึกว่ายน้ำ ทั้งนี้การว่ายน้ำของนักเรียน
มีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 82 ครั้ง