รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดขุมทอง
137   แขวงขุมทอง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์โทรศัพท์ 027393145
Email : wat-khumtong@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :